Daily reminder #6

Der er altid en løsning. Altid. Det er tilgængæld ikke sikkert at du kan se løsningen lige nu og her.

Når det sker, så gælder det – om end det er svært, som i næsten umenneskelig svært – om at stoppe op og træde en smule tilbage.

At træde tilbage er ikke det samme som at opgive, give fortabt eller lade stå til, men om at give den eller de løsninger der en mulighed og plads, til at dukke op, komme frem, så du kan få den nødvendige hjælp.

Ro på, der er en løsning.