“non stop” travlhed uden efterfølgende tid til afslapning, hvile og restitution kan føre til stress, især hvis vi oplever ikke at have de nødvendige ressourcer og handlemuligheder til at løse opgaven.

Du kan sagtens have travlt uden at have stress og omvendt kan du sagtens have stress uden at have travlt. 

Faktisk er mange arbejdsløse eller andre der står udenfor arbejdsmarkedet lige så stressede som folk i arbejde.

Medicinsk taler man om stress som en ’belastningsreaktion’, som sætter ind hvis du er presset eller er i en situation som overstiger dine almindelige handleevner. 

Stress opstår når de krav, forventninger eller belastninger, som omgivelserne stiller til os eller som vi stiller til os selv (fx på arbejdet, i familien eller i uddannelsessystemet) overstiger de ressourcer og muligheder, som vi har til rådighed for at imødegå eller tackle belastningen

De kedelige tal

1

Daglige sygemelding i Danmark

1

Føler sig udbrændte på jobbet

1

Oplever daglig symptomer på stress.

Symptomer på stress

Psykiske
Fysiske
Adfær

husk på
Det er kun tabu, hvis vi ikke taler om det!

- Carsten
Kort varig - Akut

Akut eller kortvarig stress er en naturlig og sund reaktion for kroppen, som øger din krop og/eller hjernes præstation og koncentration. Reaktionen er sund, fordi den giver øget energi til at takle opgaver under pres.

Kortvarig stress har et formål: Den skærper dine sanser og gør dig i stand til at handle hurtigt.

Det kan virke ubehageligt, mens det står på. Når problemet er løst eller faren er ovre, vil reaktionen aftage og kroppen kan igen slappe af.

Langvarig Ell. Kronisk

Langvarig stress opstår når de begivenheder, der stresser os ikke forsvinder, men fortsætter med at gøre livet svært i uger, måneder og år. Kroppen vil være i konstant beredskab, hvor niveauet af hormonerne adrenalin og kortisol er højt. Det kan fx være, hvis man har dårlige relationer til kollegerne eller konstant oplever at tiden ikke slår til. I sådanne situation ved længerevarende eller gentagne stressperioder skal man være opmærksom og søge rådgivning, da det kan være helbredstruende. Længerevarende eller gentagne stressperioder kan føre til depression, angst, hjertekarsygdomme mm.

Hvad er stress

Stress har endnu ikke sin egen medicinske ICD 10 diagnose, men i stedet bruger man tre arbejdsdefinitioner, til at beskrive hvordan reaktionen udfolder sig:

  • Stress er en intern tilstand i individet, fx anspændthed, irritabilitet, uvished, ængstelse eller ophidselse
  • Stress er en ekstern oplevelse af omgivelserne, fx høje krav, tidspres, trusler, tab eller fare
  • Stress er relationen mellem interne og eksterne oplevelser. Typisk taler man om, at kravene fra omgivelserne overstiger individets ressourcer

Det er vigtigt at understrege, at stress først og fremmest hænger sammen med vores oplevelser og fortolkninger af de ting, der sker omkring os – ikke begivenhederne i sig selv.

Ansvaret for at du kommer på højkant igen...
ER DIT

- Carsten